I ett uttalande som offentliggjordes i dag har konkurrensmyndigheten (AdC) bestraffat sju säkerhetsföretag för att ha deltagit i en "aktiv kartell för tillhandahållande av övervaknings- och säkerhetstjänster vid offentliga upphandlingar".

"AdC drog slutsatsen att företagen samordnade sitt deltagande i offentliga upphandlingar, fördelade kunderna sinsemellan och fastställde prisnivåerna för de tjänster som skulle tillhandahållas, från 2009 till åtminstone 2020, eller till 2018 när det gäller Strong Charon", uppger tillsynsmyndigheten.