Enligt veckorapporten från Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) om pandemins utveckling har det genomsnittliga antalet dagliga fall av infektion med coronaviruset SARS-CoV-2 inom fem dagar minskat från 10 080 till 7 690 i hela landet.

I dokumentet anges också att medelvärdet för Rt mellan den 4 och 8 juli var 0,89 i Portugal och 0,90 på fastlandet, vilket är något högre än de 0,88 som registrerades under föregående period.

Enligt INSA registrerar alla regioner en Rt - som uppskattar antalet sekundära infektionsfall som beror på att varje person bär på viruset som orsakar covid-19 - under tröskelvärdet 1, med undantag för Algarve som ligger på 1, 00.

Norrland har en Rt på 0,89, centrum på 0,90, Lissabon och Vale do Tejo på 0,88, Alentejo på 0,94, Azorerna på 0,87 och Madeira på 0,88.

"Alla regioner, med undantag för den norra regionen, har en incidensfrekvens på mer än 960 fall per 100 000 invånare under 14 dagar", med den högsta siffran i Algarve (1 919,3), följt av Madeira (1 513,8) och Azorerna (1 511,6), anger INSA.


Author
TPN/Lusa