António Costa har meddelat detta i uttalanden till journalister efter att ha deltagit i en briefing med ordföranden för det portugisiska institutet för hav och atmosfär (IPMA), ordföranden för den nationella katastrofmyndigheten och räddningstjänsten, general Duarte Costa, och ministern för inrikesförvaltning, José Luís Carneiro.

"Väderprognoserna visar att vi i dag kommer att få den allvarligaste dagen ur temperatursynpunkt med stigande temperaturer, med ökade vindar åt öster och låg luftfuktighet. I dag är dagen då vi behöver mer omsorg än någonsin för att förhindra nya händelser - och onsdagen var redan en mycket svår dag, med mer än 200 förekomster av bränder på landsbygden".

Därefter lämnade António Costa en varning om hur nästa vecka skulle kunna utvecklas: "Vi kan sluta vara i ett tillstånd av beredskap, men vi får inte övergå till ett tillstånd av slarv".

"Vi kommer att fortsätta att registrera mycket höga temperaturer nästa vecka. Ackumuleringen av denna kritiska period, först och främst ur klimatsynpunkt, får konsekvenser för brandrisken, eftersom torkan ökar och fuktigheten på marknivå minskar", varnade han.

"Därför måste varje medborgare mer än någonsin vara ytterst försiktig för att förhindra att en brand orsakas av slarv. Majoriteten av bränderna uppträder mycket nära orterna, det vill säga mycket nära där människor befinner sig", tillade han.