Förnybara energikällor stod för 75 % av EDP:s elproduktion under årets första sex månader. Enligt den not som skickats till värdepappersmarknadskommissionen (CMVM) ökade vind- och solkraftsproduktionen med 16 % som ett resultat av den förnybara resursen. Detta värde ligger 2 % över det långsiktiga genomsnittet om man jämför med minskningen på 5 % under samma period föregående år. Denna ökning var också ett resultat av den större installerade kapaciteten, förklarar uttalandet.

I noten anges att under de senaste 12 månaderna har 2,5 gigawatt (GW/h) kapacitet lagts till i vind- och solportföljen och nått en installerad kapacitet på 14,0 GW, vilket är en ökning med 1,3 GW under samma period. I slutet av juni 2022 hade EDP 3,2 GW kapacitet under uppbyggnad.

Inom leveransverksamheten informerar företaget som leds av Miguel Stilwell de Andrade att på den iberiska halvön ökade volymen såld el med 10 % jämfört med samma period förra året, vilket är en avmattning jämfört med de 16 % som registrerades under det första kvartalet 2022.