Enligt den preliminära uppskattningen från Europeiska kommissionens generaldirektorat för ekonomi och finans (GD Ekonomi och finans) sjönk konsumenternas förtroendeindikator i juli med tre punkter i EU och 3,2 punkter i euroområdet.

"Med -27,3 poäng i EU och -27 poäng i euroområdet låg konsumentförtroendet under den tidigare bottennivå som nåddes i början av Covid-19-krisen och nådde den lägsta nivån någonsin", påpekar gemenskapens verkställande direktör.

Uppgifterna, som samlades in i undersökningar som genomfördes mellan den 1 och 19 juli i gemenskapsutrymmet, offentliggörs i en tid av väpnad konflikt i Ukraina på grund av den ryska invasionen av landet, i februari förra året.

Månadens uppskattning för EU-aggregatet beräknas på grundval av uppgifter från konsumentundersökningar från 26 EU-länder, som täcker 98 % av de totala privata konsumtionsutgifterna, medan alla 19 stater omfattas av indikatorn för euroområdet.

Indikatorn för konsumentförtroende, som publiceras varje månad av GD ECFIN, bygger på svaren på utvalda frågor som ställts till konsumenterna.