Inom ramen för det andra forumet för städer och tätorter med delade offentliga cyklar, som ägde rum i Lissabon, sade ordföranden för FPCUB, José Manuel Caetano, att systemet med delade cyklar "inte är vinstdrivande", så "alla vinner" på förslaget att inkludera det i Navegante-passet.

I ett samtal med agenturen Lusa betonade José Manuel Caetano behovet av att investera i mjuka transportsätt, inklusive främjandet av cykelanvändning, för att bidra till kampen mot klimatförändringarna och för att "minska den mycket höga föroreningsgraden, särskilt i Lissabon".

FPCUB:s representant framhöll vikten av att ha gemensamma cykelstationer vid kollektivtrafikens gränssnitt, eftersom detta möjliggör en "perfekt kombination" av olika transportsätt, nämligen buss, tunnelbana, tåg och cykel, vilket ger användarna möjlighet att välja efter sina behov.

José Manuel Caetano lovordade GIRA-nätverket för delade cyklar, som tillhandahålls av det kommunala företaget för rörlighet och parkering i Lissabon (EMEL), och ansåg att "det är ett bra exempel" för att främja cykelanvändning och att "det fungerar", där det finns möjlighet att göra resor på upp till 45 minuter gratis och där kostnaden för ett årskort är 25 euro.