Internationella investerare fortsätter att rikta in sig på Portugal, där landet förra året fick ett rekordstort antal på 200 projekt med utländska direktinvesteringar, som kan generera omkring 28 000 arbetstillfällen, vilket är mer än en tredubbling av de värden som noterades 2020.

Enligt en studie från konsultföretaget EY, som ECO tagit del av, gjorde dessa siffror att den portugisiska ekonomin klättrade två placeringar i EY:s rankning av förmågan att locka till sig internationella investeringar, och landet placerade sig före länder som Polen och Irland, som avslutade topp 10 i Europa 2021.

USA främsta investerare

Med en andel på 3,4 % av de totala utlandsinvesteringsprojekten som tillkännagivits för Europa hade Portugal återigen USA som huvudinvesterare, med 30 projekt (15 % av landets totala projekt) som tillkännagivits för 2021.

Amerikanerna ligger fortfarande i topp när det gäller investeringar i den portugisiska ekonomin, men delade den positionen med Tyskland, som också tillkännagav 30 projekt i landet, vilket är dubbelt så många som året innan. Frankrike (14,5 %), Storbritannien (12,0 %) och Spanien (11,5 %) kompletterar de fem största utländska investerarna i landet.

Enligt EY:s undersökning planerar 62 % av investerarna att skapa eller utöka sin verksamhet i Portugal under de kommande 12 månaderna, vilket innebär att Portugal kommer att få ett rekordår när det gäller att locka till sig utländska investeringar.

Unik möjlighet

Miguel Farinha, partner på EY Portugal och ansvarig för området Strategi och transaktioner, anser att den motståndskraft som Portugal har visat under de senaste åren "är en unik möjlighet att utveckla villkor som ytterligare kommer att öka attraktionskraften och som kan dra nytta av investerarnas uppfattning".

Digital ekonomi, ren och förnybar energi samt bygg- och fastighetsbranschen är de sektorer där utländska investerare har störst tillväxtförväntningar under de kommande åren.

Med 60 % av investerarna som tror att Portugals attraktionskraft kommer att öka, föreslår studien att landet "bör satsa på att främja hållbarhet, innovation och talang, samtidigt som man främjar ett attraktivt skatteekosystem för utländska direktinvesteringar".