Det är "ett samhälle som under årens lopp har visat en innovativ förmåga, ett ovanligt initiativ och ett verkligt mod att möta svårigheter", sade Paulo Cafôfo till agenturen Lusa.

Under detta besök hoppas tjänstemannen kunna lyfta fram de "framgångar" som den portugisiska gemenskapen i USA har haft, men också "de svårigheter som de har mött och fortsätter att möta".

"Den utmaning vi har i vår gemenskap, som är mycket väl integrerad och som assimileras med den nordamerikanska gemenskapen, är att denna goda integration inte innebär att man kopplar bort den portugisiska identiteten", betonade han.


Author
TPN/Lusa