"I slutet av detta kvartal kommer vi att anta ett nytt åtgärdspaket för att stödja familjerna och näringslivet", avslöjade regeringschefen i början av debatten om nationens tillstånd och motiverade beslutet "med det förlängda kriget" som kommer att leda till en mer långvarig inflation "än vad som ursprungligen var väntat". Premiärministern förutsåg dock inte åtgärderna i fråga.

I öppningsanförandet framhöll António Costa också att den verkställande makten har reagerat på "tre sätt" på den eskalerande inflationen, nämligen "att begränsa ökningen av energipriserna så långt det är möjligt, att stödja produktionen i de mest utsatta företagen" när det gäller energiförbrukningen, samt att stödja familjerna.

Dessa åtgärder möjliggjorde, enligt premiärministern, "en sänkning av elpriset för familjer på den reglerade marknaden med 3,7 procent", en "minskning av skattetrycket på bränslen med 18 procentenheter, vilket gör det möjligt att spara 16 euro på en tank med 50 liter bensin eller 14 euro på en tank med diesel", samt "en minskning av effekterna av ökningen av gaspriset på elproduktionen på spotmarknaden", vilket resulterade i en "genomsnittlig daglig besparing på 18 procent under denna första tillämpningsmånad".