Enligt preliminära uppgifter från institutet för natur- och skogsskydd (ICNF) inträffade det i år 6 566 bränder på landsbygden, vilket ledde till att 57 940 hektar brändes, varav 49 % i skogsområden, 38 % i buskmarker och 13 % i jordbruksområden.

Den 8 juli, när brandrisken förvärrades med stigande temperaturer, uppgav ICNF att 12 473 hektar hade brunnit sedan den 1 januari, vilket innebär att 45 467 hektar brunnit på 13 dagar.

Enligt rapporten från byrån för integrerad förvaltning av landsbygdsbränder (AGIF) inträffade 8 223 landsbygdsbränder under 2021, vilket resulterade i 28 415 hektar bränd yta.

ICNF:s uppgifter visar att lågorna i år redan har förbrukat mer än dubbelt så mycket som under hela 2021.

Enligt ICNF är den brända arealen i år den största sedan 2017, då branden i Pedrógão Grande inträffade, och den näst största sedan 2013.