"Olhãos flodstrand har ökat i kvalitet och börjar konkurrera med alla andra flodstränder i Algarve", säger Olhãos borgmästare António Miguel Pina till Lusa.

António Miguel Pina underströk ökningen av "kvalitetsutbudet" i syfte att locka "människor med större köpkraft" att frekventera de kommersiella utrymmena i Algarve-staden.

År 2017 undertecknade Docapesca det 35-åriga koncessionsavtalet med företaget Verbos do Cais och 8,5 miljoner euro har redan investerats i renoveringen av Olhãos småbåtshamn/rekreationshamn.

Företaget räknar med att investeringen kommer att nå 10 miljoner euro när arbetena med det framtida varvet och fler kajplatser för fartyg är avslutade.

Generaldirektören för det företag som ansvarar för förvaltning och administration av småbåtshamnen, José Carvalho, försäkrar att han arbetar så att hela infrastrukturen värdesätter Olhão, vilket kommer att uppnås med "kvaliteten på tjänsterna, säkerheten och renligheten" på platsen.