Ombudsmannen Maria Lúcia Amaral rapporterade att hon hade skickat "en varning" till de högsta cheferna för socialförsäkringsinstitutet (ISS) och utlännings- och gränsmyndigheten (SEF) efter att ha "tagit emot flera klagomål från utländska medborgare" som nekats tillgång till sociala förmåner eller förlorat rätten till dem med argumentet att de befunnit sig i Portugal på ett olagligt sätt.

I brevet ges två exempel, det första gäller en utländsk kvinna som lämnade in ansökan om att få prenatalt bidrag den 26 februari 2022 och visade upp kvittot på intresseanmälan den 1 mars 2020, men som fick se sin ansökan avslagen av ISS med motiveringen att kvittot endast var giltigt i ett år.

Intresseanmälan är ett administrativt förfarande som utförs av SEF av alla utländska medborgare som lagligen har rest in i Portugal, är registrerade, har god status hos socialförsäkringen och har ett bevisat anställningsförhållande.

Den andra situationen gäller en utländsk medborgare som fick social insättningsinkomst (RSI) och som fick förmånen indragen eftersom ISS ansåg att han hade nått "gränsen för uppehållstillståndstiteln", vars datum var den 9 november 2021.

"Enligt den då gällande versionen av lagdekret nr 10-A/2020 hade den titeln fått sin giltighet förlängd till den 31 mars 2022, utan att det fanns någon grund för detta upphävande", säger ombudsmannen.

Hon tillägger att det också föreslogs för utländska medborgare att göra ett online-besök hos SEF när "regelbundenheten i vistelsen på det nationella territoriet var säkerställd med hjälp av den gällande undantagsordningen".

Maria Lúcia Amaral nämner också detta fall som ett exempel på bristen på kunskap om de korrekta förfarandena, med tanke på att mötet med SEF sker per telefon och inte via internet.

Mot bakgrund av dessa och andra fall, som ombudsmannen inte kvantifierar, hävdar Maria Lúcia Amaral att "det är absolut nödvändigt att se över de förfaranden som används av myndigheterna för att undvika att sociala förmåner skjuts upp eller avslås, utan att det först undersöks om skyddsreglerna för medborgarnas regelbundna vistelse på det nationella territoriet är tillämpliga".