LBP:s ordförande sade till byrån Lusa att förbundet håller på att genomföra en undersökning av de INEM-ambulanser som anförtrotts humanitära organisationer och brandkårer.

"Vi har gjort en undersökning av brandkårerna och panoramat är inte särskilt bra och visar hur brandmännen får stöd inom hälsovårdsområdet. Det finns 20 eller 30 kommuner i det här landet som får stöd för nödtransporter av ambulanser i den här staten", sade António Nunes.

Enligt LBP visade undersökningen att det finns 31 INEM-ambulanser som är mer än 13 år gamla och har tusentals kilometer på klockan.

"Av de 31 ambulanserna är 11 stycken 13 år gamla, 14 stycken 14 år gamla, två stycken 15 år gamla, två stycken 16 år gamla, en är 18 år gammal och till och med en är 21 år gammal. En av de 13-åriga ambulanserna har kört mer än en miljon kilometer, ytterligare nio har 500 000 kilometer och ytterligare 18 har 400 000 kilometer".

"Det är uppenbart att de flesta av dessa fall är ambulanser som befinner sig i de mest missgynnade länen. Det är ambulanser där alternativen är mycket knappa, det är företag som bara har två eller tre ambulanser till och dessa INEM-ambulanser är de som åker ut varje dag, till exempel vid trafikolyckor", sade han.