I juni uppgick investeringarna med gyllene visum till över 77,9 miljoner euro, vilket är en ökning med 44 % jämfört med maj (53,8 miljoner euro) och mer än en fördubbling jämfört med 36,4 miljoner euro i juni. euro som registrerades. under samma månad 2021.

I juni beviljades 155 gyllene visum, varav 126 för förvärv av fastigheter (68 för stadsrenovering), 28 för kapitalöverföringar och ett för skapande av arbetstillfällen.

Investeringar i förvärv av fastigheter uppgick till 62,2 miljoner euro i juni, varav 23,9 miljoner euro i stadssanering, medan värdet på kapitalöverföringar var 15,6 miljoner euro.

Förra månaden beviljades 30 gyllene visum till Kina, 30 till USA, 14 till Turkiet, 11 till Indien och 10 till Brasilien.