Utbetalningen kommer att ske genom en undersökning av förlusterna, som kommer att utföras av de regionala jordbruks- och fiskeridirektoraten, efter att ha fyllt i en blankett som finns tillgänglig på webbplatsen för Institutet för finansiering av jordbruk och fiske (IFAP).

Hjälp till bina

Under tiden har sex ton mat avsatts för bin, som kommer att delas ut i samarbete med den nationella biodlarföreningen.

"Till detta extraordinära stöd, som är avsett att säkerställa djurfoder, har jordbruks- och livsmedelsministeriet bestämt att förvaltningsmyndigheten för PDR 2020 [programmet för landsbygdsutveckling] ska inleda åtgärder för att stödja återställandet av jordbruksföretagens produktiva potential så snart som möjligt".

Enligt ministeriet, som leds av Maria do Céu Antunes, visar preliminära uppgifter som samlats in fram till den 26 juli att den brända arealen i Portugal uppgick till nästan 58 000 hektar, varav 11 procent, dvs. 6 377 hektar, motsvarade jordbruksmark.