Enligt INSA:s veckorapport om utvecklingen av Covid-19 sjönk det genomsnittliga antalet dagliga fall av infektion med Covid-19 inom fem dagar återigen från 5 479 till 4 488 på nationell nivå, med en något lägre nivå på fastlandet (4 153).

Detta genomsnitt på 4 488 dagliga smittor av SARS-CoV-2 är det lägsta som registrerats i år, som började med höga värden och sjönk fram till maj, då infektionerna återigen ökade i landet, vilket resulterade i den sjätte vågen i landet.

Enligt INSA:s rapporter registrerades under detta år det högsta genomsnittet av fem dagars dagliga fall i slutet av januari (49 795 infektioner), då incidensen var 6 130,9 fall per 100 000 invånare och överförbarhetsindexet (Rt) på cirka 1,16.

Enligt dagens rapport från INSA ökade Rt - som uppskattar antalet sekundära infektionsfall som beror på att varje person bär på viruset - i Portugal från 0,81 till 0,86, trots att antalet fall av covid-19 minskat.

Alla regioner, med undantag för Algarve (1 185,2), har nu en incidensgrad på mindre än 960 fall per 100 000 invånare under 14 dagar, står det också i dokumentet.