"En resolution godkändes som förlänger beredskapsläget på hela fastlandet på grund av Covid-19-pandemin fram till den 31 augusti kl. 23.59", säger presidentminister Mariana Vieira da Silva.

Hon klargjorde också att alla regler som för närvarande gäller kommer att fortsätta att gälla, inklusive användning av masker i kollektivtrafiken.

På frågan om en eventuell förändring av åtgärderna efter sommarsäsongen medgav ministern att det är möjligt att vidta ytterligare åtgärder för att bekämpa och begränsa pandemin från och med hösten, om utvecklingen av den epidemiologiska situationen motiverar det. "När hösten kommer kan vi få en försämring av pandemin som kan göra det nödvändigt att vidta ytterligare åtgärder", sade hon.