"Funchals kommunfullmäktige bekräftar att man i morse (27 juli) fick veta att duvor hittats livlösa i vissa delar av staden". I pressmeddelandet nämns att de döda fåglarna dök upp i närheten av katedralen och Funchals stadsträdgård, i stadens centrum.

Kommunen "beklagar situationen" och tillägger att de kommunala myndigheterna har samlat in fåglarna, som sedan dess har skickats till det regionala veterinärdirektoratet för att "undersöka omständigheterna" kring dödsfallen.

Det största kommunala rådet på Madeira tillägger att "det redan finns vissa åtgärder för att kontrollera duvpopulationen i staden".

Inom ramen för dessa åtgärder övervakar kommunen denna art och de kända häckningsområdena och återkommer till nya platser som duvorna väljer att häcka på. Den utför också underhåll och kontroll av populationen av duvor i kommunen, genom att använda preventivmedel i form av majs.

Mata inte fåglarna

Kommunen framhåller att den också har satsat på miljömedvetenhet, med åtgärder som rör vikten av att kontrollera populationen av denna art. Man uppmanar människor att inte mata fåglarna eftersom duvorna kan leta efter mat själva.


Author
TPN/Lusa