Blodreserverna av blodgrupperna A+, O+ och O- ligger alla under idealnivåerna och räcker bara till i ungefär fem dagar.

Enligt Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST) behövs varje dag 1 000 enheter blodkomponenter. Men "under sommarsäsongen, då antalet donationer tenderar att minska på grund av olika faktorer i samband med semesterperioder och befolkningsrörelser".

"Svårigheterna beror på bristen på yrkesverksamma för blodinsamling och bristen på villkor för att möta befolkningen för att främja donationer", säger Alberto Mota, ordförande för den portugisiska federationen för välvilliga blodgivare (FEPODABES). "Vi kan inte låta en person vänta två timmar i solen, framför en mobil enhet, för att ge blod", tillade han.