Enligt Bloombergs uppgifter för 2022 har 124 amerikaner beviljats uppehållstillstånd sedan januari, medan endast 105 uppehållstillstånd har beviljats kineser. I år är endast 16 procent av de godkända kandidaterna kineser, jämfört med 81 procent 2014.

Men är det färre kineser som vill investera i Portugal? Bloombergs analys tyder på motsatsen. Publikationen, som är specialiserad på finansiella frågor, betonar att det finns fler och fler investerare som vill lämna Kina, antingen på grund av politiska spänningar eller på grund av "covid zero"-politiken, som har tvingat fram successiva låsningar. Hindren för att få ett "guldvisum" har dock ökat.

Restriktioner för resor

Reserestriktioner mellan Portugal och Kina har gjort ansökningsprocessen, som kräver en personlig intervju, nästan omöjlig, och Europeiska unionen (EU) själv har redan visat en fast hållning mot program för resetillstånd. Bryssel har redan krävt strängare regler för dessa gyllene pass, som man anser äventyrar "kärnan i EU-medborgarskapet". I Kina säger dock invandringskonsulter att de statliga myndigheterna också har skapat fler svårigheter att lämna landet med förseningar i förnyandet av pass och andra dokument som är nödvändiga för processen, enligt en rapport från CNN Portugal.