I ett uttalande uppger CHUA att under första halvåret 2022 registrerades 175 820 akutfall, vilket är 52 695 fler än 2021, vilket motsvarar i genomsnitt 971 per dag.

"Den mest uttrycksfulla ökningen sågs i pediatriska nödsituationer, med en ökning på 81,6 % jämfört med samma period 2021", understryker sjukhuset och tillägger att de fyra grundläggande akutmottagningarna (SUB) i regionen "också registrerade en mycket betydande ökning, i storleksordningen 63 %".

Enligt CHUA var det kirurgiska området, direkt efter akutmottagningarna, "det område som registrerade den största ökningen med totalt 8 816 operationer, vilket motsvarar en ökning med 21,3 % jämfört med första halvåret 2021".