Portugal har registrerat den högsta inflationen på 30 år, med ett konsumentprisindex som ökade till 9,1 % i juli, tack vare de kraftigt stigande priserna på livsmedel, bostäder och energi, hotell och restauranger samt transporter.

Det nationella statistikinstitutet (INE) har bekräftat de årliga inflationssiffrorna för juli som det tidigare publicerade för två veckor sedan och avslöjat en ökning av takten med 0,4 procentenheter jämfört med föregående månad.

Inflationstakten mäter prisvariationen för en korg med varor och tjänster som vi konsumerar dagligen, såsom mat, kläder, hem och energi, i förhållande till föregående period.

Till den högsta årliga inflationstakten sedan november 1992 bidrog enligt statistikbyrån främst fyra produktklasser: bostäder, vatten, elektricitet, gas och andra bränslen (16,6 %), hotell och restauranger (14,8 %), livsmedel och alkoholfria drycker (13,9 %) samt transporter (12,8 %).

Å andra sidan var hälsa den enda konsumtionskategori av mål som såg en prissänkning (-3,57 %), vilket kommer att hänga samman med att användaravgifterna på SNS upphörde den 1 juni.