I pausen överlämnade bandet en donation på 2 000 euro till Messines Bombeiros, som togs emot med tacksamhet av sekreteraren Elisabete Palma och Messines ordförande Carla Viegas Benedito, Bombeiros ordförande João Carlos tackade också.