I studien analyseras utbudet av rum i åtta portugisiska städer och det konstateras att minskningen av antalet rum för uthyrning var markant i alla städerna, och att de flesta av dem låg över 60 %. Det var i Porto (-84 %) som den största minskningen observerades, följt av Lissabon (-77 %), Leiria (-71 %), Aveiro (-69 %), Setúbal (-69 %), Faro (-67 %), Braga (-67 %) och Coimbra (-39 %). Ingen av de analyserade städerna uppvisade någon ökning av utbudet av rum för uthyrning under det senaste året.

Det minskade utbudet av rum har lett till en prisökning i nästan alla analyserade städer, med undantag för Faro och Braga, där priserna sjönk med 1,9 % respektive 1 %. Det var i Porto som priserna på rum för uthyrning steg mest och var 20 % dyrare än för ett år sedan. Därefter följer Aveiro (19,8 %), Lissabon (18,1 %), Leiria (12,2 %), Coimbra (8,2 %) och Setúbal (4,7 %).

Lissabon fortsätter att vara den stad som har de dyraste rummen att hyra i Portugal, där priserna i genomsnitt ligger runt 420 euro per månad, följt av Porto (350 euro/månad), Aveiro (300 euro/månad), Setúbal (300 euro/månad) och Faro (300 euro/månad). Av de analyserade städerna är däremot Coimbra (220 euro/månad), Leiria (230 euro/månad) och Braga (260 euro/månad) de mest ekonomiska ställena att hyra ett rum på.