"Generaldirektoratet för naturresurser, säkerhet och sjöfartstjänster (DGRM) meddelar att förnyelsen av fiskelicenser för 2023 kommer att inledas med ett automatiskt förfarande den 15 september".

Diplomet som godkänner systemet för utövandet av kommersiellt fiske fastställer att förnyelsen av licensen beror på tillhandahållandet av en uppsättning uppgifter, vilket innebär att det är möjligt att fylla i en enkät, som finns tillgänglig vid BMar-disken, fram till den 15:e.

Bland de verifierade uppgifter som krävs finns försäljning på auktion och/eller försäljningssedlar och övertagandedeklarationer för fartyg som lossar i icke-nationella hamnar.

Enkäten bör helst besvaras "online", men de som inte har möjlighet att göra det kan vända sig till DGRM:s kundtjänst eller till fiskerirektörernas och fiskeriproducenternas sammanslutningar.