Mellan 2019 och 2021 inledde ASAE 457 ärenden mot kommersiella inrättningar för försäljning av alkohol till minderåriga och böterna uppgick till 619 000 euro.

Det högsta antalet ärenden registrerades förra året - 228. Detta är ett antal som utgör nästan en fördubbling jämfört med det som registrerades 2020 - året då 111 ärenden inleddes - och ett antal som ligger över det värde som verifierades 2019, det vill säga i en prepandemisk kontext - 118 processer.