Kampanjen, som kommer att pågå till den 23 augusti, är en del av den nationella inspektionsplanen för 2022, enligt ett gemensamt uttalande från de tre enheterna, som betonar att fortkörning är en av huvudorsakerna till trafikolyckor och står för mer än 50 % av de registrerade överträdelserna.

"Vid en smitningsolycka ökar sannolikheten för dödsfall beroende på den hastighet som fordonen kör. Om ett fordon färdas i 30 km/h är sannolikheten för att konsekvenserna av att bli påkörd ska vara dödliga 10 %. Ökar man hastigheten till 50 km/h blir sannolikheten 80 %", står det i uttalandet.

Kampanjen "Resa utan att ha bråttom" kommer att omfatta åtgärder för att öka medvetenheten från ANSR på Portugals fastland och i den autonoma regionen Madeira, samt inspektioner från GNR och PSP, med särskild inriktning på vägar med hög trafikintensitet.