Den regionala sekreteraren för utbildning och kulturella frågor, Sofia Ribeiro, uppger i ett pressmeddelande att lärare och tekniker för närvarande håller på att utarbeta "ett tvåspråkigt undervisningsprogram för portugisiska och engelska", som ska införas redan under det första skolåret.

Under projektet kommer intresserade lärare att utbildas för att genomföra programmet från och med läsåret 2023/2024. Enligt Sofia Ribeiro börjar projektet med praktiska ämnen som plastiska, motoriska, dramatiska och musikaliska uttryck.

Införandet av tvåspråkig undervisning kommer att ske stegvis och gradvis införas i elevernas utbildning, vilket också ökar "kravnivån i andra ämnen".

För den regionala sekreteraren är "tvåspråkig utbildning ett av de mest effektiva sätten att lära sig ett främmande språk", samt att öka elevernas kommunikationsförmåga och koncentrationsförmåga.