Studien leddes av Miguel Padeiro, professor vid fakulteten för humaniora och konst vid UC och forskare vid centret för studier i geografi och territoriell planering.

Enligt Miguel Padeiro visar resultaten av studien att utvecklingen av cykelvägnätet "hittills har skett ojämnt".

Enligt forskaren har utvecklingen av cykelbanorna skett ojämnt, vilket accentuerar de sociala problemen. Miguel Padeiro avslöjar dock att skillnaderna i tillgänglighet och tjänstekvalitet delvis kan vara relaterade till "de fysiska förhållandena i territoriet".