Olyckan inträffade "på sluttningen som delar socknen Canhas och Ponta do Sol", samma källa anger att fallet med utövare skedde på jordbruksmark.

Enligt kommunen är utövandet av sporten vanligt i det området "särskilt under sommaren". Det är också vanligt att folk åtföljs av en instruktör.