Felix var en fiskare, men han kunde inte fånga någon fisk. Hans föräldrar var irriterade över detta så han lämnade hemmet. Han bosatte sig på det som nu kallas berget Sao Felix men som tidigare hette Monte Lanudos.

Felix började lägga märke till ett ljus som lyste på natten. Så småningom gick han för att titta och se vad som hände. Han upptäckte den helige Petrus av Rates kropp (vi kommer att besöka den helige Petrus liv en annan dag).


En kyrka byggdes där den helige Petrus kropp upptäcktes. Relikerna förvarades där fram till 1552 och flyttades sedan till katedralen i Braga, där de finns kvar än i dag.

Den heliga Felix' högtid firas den första söndagen i september.