"Det finns vissa avbokningar som globalt sett varierar mellan 5 och 10 procent, särskilt under perioden mellan den 12 och 15 augusti", informerade Pedro Machado och betonade att hotell som ligger närmare branden registrerade cirka 70 procent av avbokningarna. Som exempel kan nämnas Casa Bento de Moura Portugal (Gouveia), med en minskning på 70 procent, och Hotel Fábrica (Manteigas), med en minskning på cirka 60 procent, när bränderna var som störst.

Å andra sidan betonade Machado att "i området inom naturparken Serra da Estrela, som inte drabbades, talar vi om 80 procent av hotellen, vi har till exempel Hotel das Casas das Penhas Douradas (Manteigas) och Hotel Belsol (Belmonte) med en beläggningsgrad som ligger kvar på 100 procent".

Enligt TCP:s ordförande finns det situationer med hotell, i fallet Guarda eller Covilhã, "som var långt ifrån toppen av bränderna och som praktiskt taget håller samma beläggningsgrad utan avbokningar".

Pedro Machado sade också att inga hotell påverkades av branden, även om viss stödutrustning, som gångvägar, tillgång till flodstränder och campingparker, hade påverkats av branden.

"Vi hoppas nu, genom det gemensamma arbete vi kommer att göra med Portugals turism och turiststatssekreterare, på en samlad åtgärd för att förmedla till portugiserna att det tyvärr, trots att 20 procent av naturparken har gått förlorad, finns det 80 procent som klarar sig bra och att det är viktigt för framtiden", betonade han.

Serra da Estrela påverkas av en brand som bröt ut den 6 augusti i Garrocho, i kommunen Covilhã (distriktet Castelo Branco) och som lördagen den 13 augusti ansågs vara dominerad, men som återigen brann i måndags.

Lågorna spred sig till distriktet Guarda, i kommunerna Manteigas, Gouveia, Guarda och Celorico da Beira, och nådde även kommunen Belmonte, i distriktet Castelo Branco.

Efter ett gemensamt möte i torsdags krävde de kommuner som omfattas av naturparken Serra da Estrela att ett "katastroftillstånd" skulle utlysas på grund av branden som drabbat regionen och att omedelbart stöd skulle ges för att täcka förluster på "hundratals miljoner euro".