Arbetslöshetsförmånerna minskade med 2,4 % i juli jämfört med föregående månad och med 33,7 % jämfört med samma period förra året, totalt 159 768 personer, enligt månadsstatistik från socialförsäkringsmyndigheten.

"När det gäller årsvariationen visar siffrorna en minskning med 81 220 förmånstagare", betonar strategi- och planeringskontoret (GEP) vid ministeriet för arbete, solidaritet och social trygghet, som utarbetar den månatliga sammanfattningen.

I juli utgjorde kvinnorna 58,4 % av alla mottagare av arbetslöshetsförmåner och männen 41,6 %.

Antalet mottagare av arbetslöshetsunderstöd uppgick till 121 623, en ökning med 0,2 % jämfört med juni och en minskning med 27,8 % jämfört med samma period föregående år, dvs. 46 889 färre.

Den första sociala arbetslöshetsersättningen behandlades till 4 939 mottagare i juli, en minskning med 1,4 % per månad, en minskning med 30,8 % jämfört med samma månad 2021.

När det gäller den efterföljande sociala arbetslöshetsförmånen ökade antalet förmånstagare i juli, med 2,1 % jämfört med juni och med 109,7 % jämfört med samma period förra året, till 27 142 i juli.

I juli uppgick det genomsnittliga värdet av arbetslöshetsförmånerna till 550,19 euro.