"Efter fyra år utan redigering och för att lansera en ny standard efter 25 år av Boom känner vi att vi bör göra två på varandra följande upplagor, 2022 och 2023", står det på festivalens sida.

Boomfestivalens arrangörer förklarar att evenemanget 2023 "kommer att äga rum från den 20 till den 27 juli, halvmåne", och betonar att biljetter kommer att finnas tillgängliga i oktober månad.

Boom-funktionärerna påpekar att de, trots att den äger rum 2023, inte har för avsikt att göra Boom till en årlig festival.

"Boom har inte för avsikt att bli årlig. Den nya standard som vi vill införa är att genomföra redigeringar under udda år (2023, 2025 och så vidare). Vi kommer att följa månens olika faser, inte specifikt fullmånen, och vi kommer inte längre att vara bundna till augusti månad på grund av effekterna av klimatförändringarna och det intensiva jordbruket i regionen runt Boomland."

Den 13:e upplagan av Boom-festivalen, som ägde rum i Idanha-a-Nova från den 22 till den 29 juli, bjöd på mer än 430 timmars musik, främjade 142 timmars konferenser och 165 workshops och hade 544 artister från olika länder.

Organisationen tillade att omkring 40 000 besökare besökte Boomland, varav 15 procent var portugiser.

Det team som organiserade denna upplaga involverade mer än 2 100 personer från 59 nationaliteter.