Kevin Ho, ordförande för KNJ Investment Limited, ett Macaoföretag som innehar 35,25 procent av kapitalet i Global Media Group (GMG), berättade för Lusa att koncernen "försöker omstrukturera några av sina huvudverksamheter och fokusera mer på digitalisering".

"Det kommer att finnas vissa tidskrifter och till och med vissa tidningar som är bättre på den digitala sidan än på papperssidan", sade Kevin Ho.

"Med tanke på att papperskostnaderna når allt högre nivåer", tillade affärsmannen, "undersöker GMG olika sätt att för det första minska kostnaderna och för det andra öka intäkterna".

GMG, som är en av de största portugisiska mediekoncernerna, äger också TSF-radio, bland andra titlar som O Jogo, och har en andel i nyhetsbyrån Lusa.

Stabil återhämtning

Mediesektorn i Portugal "har återhämtat sig stabilt", trots effekterna av Covid-19-pandemin och "incidenten mellan Ryssland och Ukraina", sade Kevin Ho.

GMG:s verksamhet "visar tecken på förbättring, med vissa positiva resultat sedan början av året", tillade affärsmannen.