Siffran kan jämföras med en uppskattning på 3,61 miljarder euro som publicerades tre månader efter händelsen, och en uppskattning från sex veckor sedan, som visade på möjliga förluster på 3,29 miljarder euro.

PERILS rapporterade att omkring 1,9 miljoner skadeanmälningar lämnades in och att deras beräknade konsekvenser utgör den största europeiska förlusten sedan cyklonen Kyrill i januari 2007.

De flesta skadorna inträffade i Tyskland, följt av Beneluxländerna, Storbritannien och Frankrike. Mindre skador uppstod i Österrike, Schweiz och Danmark. Polen och Tjeckien drabbades också, men omfattas inte av undersökningen.