"Avtalsbrott är fortfarande ett gissel på den nationella hyresmarknaden under de första sex månaderna av 2022: en av fyra respondenter i den femte upplagan av ALP-barometern (24,4 %) har hyresskulder", konstaterade ALP i sin undersökning.

Bland dem som har hyresskulder når en tredjedel av de uteblivna betalningarna upp till tre månaders hyresskulder, men en betydande andel på 28 % av de tillfrågade har mer än ett halvårs hyresskulder kvar att betala.

Trots detta, påpekade föreningen, medgav mer än hälften av hyresvärdarna med hyresgäster som inte betalat sina skulder (54,4 %) att de inte kommer att gå till domstol eller låta genomföra vräkningar.


Author
TPN/Lusa