I ett uttalande påminner föreningen om att de flesta producenter i början av augusti informerades om en höjning med tre cent för september, vilket kommer att ge ett genomsnittligt pris i Portugal på 43 cent per kg (40 på Azorerna och 45 på fastlandet), och att producenter som levererar varumärket Pingo Doce kommer att få en uppgradering med åtta cent per kg, vilket kommer att ge dem ett värde på mer än 50 cent per kg.

"Aprolep utmanar alla andra köpare att omedelbart höja det mjölkpris som betalas till producenten för att nå ett genomsnittligt värde på 50 cent/kg mjölk i Portugal", vädjade föreningen.

Mjölkproducenterna klagar över att uppdateringen av mjölkpriset under de senaste åren "alltid har kommit sent, under produktionskostnaderna, under den europeiska marknaden och alltid som en reaktion på stigande priser från andra köpare".