De stängdes denna månad för att bekämpa torkan. Borgmästarna i Algarve kommer att träffa den portugisiska miljöbyrån i slutet av september för att göra en ny bedömning av situationen.

Regeringen har redan föreslagit en höjning av vattenräkningarna för de kommuner som drabbats hårdast av torkan, en åtgärd som också är aktuell för Algarve.


Author
TPN