Enligt uppgifter från generaldirektoratet för sysselsättning och arbetsmarknadsrelationer (DGERT) inträffade 572 av de 666 strejkvarsel som utfärdades mellan januari och juli inom den privata sektorn och 94 inom den offentliga sektorn.

Uppgifterna motsvarar de varsel som meddelats, men kanske inte de strejker som faktiskt genomförts, eftersom vissa kan ha avbrutits.

Om man bara tar hänsyn till juli månad, meddelades 34 strejkvarsel.

I juli skedde alla strejkvarsel utanför den offentliga sektorn, varav de flesta inom transport- och lagringssektorn, och i 31 % av fallen beslutades om minimitjänster.