Enligt INE:s "Monthly Employment and Unemployment Estimates" låg arbetslösheten i juli på 5,9 %, 0,1 procentenheter lägre än föregående månad.

I denna statistik reviderades också arbetslösheten i juni nedåt, från det preliminära värdet 6,1 % till 6,0 %, "samma värde som föregående månad, 0,2 procentenheter högre än under de tre föregående månaderna och 0,8 procentenheter lägre än för ett år sedan".