Enligt INSA:s veckorapport om utvecklingen av antalet fall av Covid-19 ökade Rt - som uppskattar antalet sekundära fall av infektion som beror på att varje person bär på viruset - från 0,95 beräknat den 19 augusti till 1,02 i fredags.

"Värdet för Rt var konstant under 1 mellan den 30 maj och den 19 augusti" i Portugal, står det i INSA-dokumentet, där det också anges att fyra regioner i landet har denna indikator över detta tröskelvärde.

Den högsta Rt noteras på Azorerna (1,26), följt av de norra delarna (1,08), Madeira (1,07) och centrum (1,06), medan Algarve har 0,97, Lissabon och Vale do Tejo med 0,96 och Alentejo med 0,93.