"Kommissionen föreslår särskilda åtgärder för att förhindra ett utbrott av Covid-19-fall under den kommande höst- och vintersäsongen. Kommissionen uppmanar medlemsstaterna att införa nödvändiga strategier, bland annat för vaccinering och övervakning av Covid-19, för att snabbt och långsiktigt kunna reagera på framtida utbrott", meddelade EU:s verkställande organ i ett uttalande.

"Huvudsyftet med de åtgärder som kommissionen föreslår är att öka användningen av vacciner, inklusive både anpassade och nya vacciner, och att se till att alla medborgare är väl skyddade." Bryssel uppmanar länderna att "utveckla nationella vaccinationsstrategier" och säkerställa tillräcklig logistisk kapacitet "för att administrera vaccinerna så snart de nya och anpassade vaccinerna levereras".

Förutom vaccination uppmanar Europeiska kommissionen till "övervakning av luftvägsvirus som influensa" och betonar att restriktiva åtgärder som användning av ansiktsmasker "förblir en viktig del av medlemsstaternas verktygslåda" för att begränsa spridningen.

Dessutom uppmanar Bryssel till "starka hälsosystem och stark kapacitet i alla medlemsstater".