Vid det verkställande organets möte kommer man att rösta om ett förslag om att inleda ett förfarande för att utarbeta ett reglemente för den kommunala turistskatten, avslöjade Coimbras kommunfullmäktige den 2 september i ett pressmeddelande som skickades till nyhetsbyrån Lusa.

"Syftet är att mildra den sociala och miljömässiga påverkan som de som besöker staden lämnar efter sig", motiverade kommunen, som utgår från målet att beskatta övernattningar i kommunen redan 2023.

Efter att inledandet av förfarandet har godkänts kommer det att finnas "en period på 10 arbetsdagar för intresserade parter och bidrag".

Den kommunala turistskatten syftar till "att se till att detta mål eftersträvas utan att äventyra kommunens konkurrenskraft i förhållande till regionen, landet och till och med internationellt", säger han.

I pressmeddelandet konstateras att 709 504 övernattningar registrerades under 2019, och det påpekas att denna sektor, även om den "främjar ekonomisk och social utveckling, innebär också en överbelastning av offentliga tjänster".

"Det är viktigt att reagera på omfattningen av ökningen av efterfrågan och främja offentlig politik som är inriktad på att tillhandahålla en hållbar miljö", står det i meddelandet.

Den möjliga skattesatsen, de undantag och minskningar som ska beaktas, bland andra element, "kommer senare att fastställas av kommunstyrelsen".