Enligt INSA:s veckorapport om utvecklingen av Covid-19 sjönk det genomsnittliga dagliga antalet infektioner efter fem dagar från 2 769 till 2 527 på nationell nivå och var något lägre på Portugals fastland (2 328).


Det högsta genomsnittliga antalet fall under 2022 noterades i slutet av januari, med 49 795 dagliga SARS-CoV-2-infektioner.


Rt - som uppskattar antalet sekundära infektionsfall som beror på att varje person bär på viruset - är nu 0,99 i Portugal, efter 1,02 i den senaste rapporten, enligt INSA.


Trots denna minskning av den nationella Rt ligger indikatorn fortfarande över tröskelvärdet 1 i tre regioner, nämligen i norr (1,03), Azorerna (1,26) och Madeira (1,13), medan Algarve ligger i (1,00).


Enligt INSA har centrumet ett överföringsindex för SARS-CoV-2 på 0,97, medan Lissabon och Tagusdalen ligger på 0,96 och Alentejo på 0,96.


Institutet uppskattar att Portugal sedan den 2 mars 2020, då de första fallen rapporterades, fram till den 2 september har registrerat totalt 5 432 692 infektioner.