Det formella antagandet i rådet, en institution där alla 27 medlemsstater är representerade, följer på det förslag som Europeiska kommissionen lade fram i tisdags, efter den politiska överenskommelse som EU:s utrikesministrar nådde i Prag den 31 augusti.


Upphävandet av avtalet, som har gällt sedan 2007, innebär att ryska medborgare inte längre kommer att ha några lättnader när de ansöker om en visering för kortare vistelser för Schengenområdet med fri rörlighet, och de allmänna reglerna i viseringskoden kommer att gälla.


I praktiken kommer ryska sökande att få betala en högre viseringsavgift. Priset ökar från 35 euro till 80 euro för alla sökande och en ökning av handläggningstiden, där den normala tiden för konsulaten att fatta beslut om viseringsansökningar förlängs från 10 till 15 dagar, vilket kan förlängas till högst 45 dagar i enskilda fall där ytterligare granskning av ansökan behövs.


Mer restriktiva regler för viseringar för flera inresor kommer också att gälla, och ryska sökande kommer inte längre att ha enkel tillgång till viseringar som är giltiga för flera inresor till Schengenområdet, och de kommer också att behöva lämna in en längre förteckning över styrkande handlingar.


"Ett avtal om viseringslättnader ger medborgare i betrodda partnerländer som vi delar gemensamma värderingar med privilegierad tillgång till EU. Med sitt oprovocerade och omotiverade angreppskrig, inklusive sina urskillningslösa attacker mot civila, har Ryssland brutit detta förtroende och trampat på det internationella samfundets grundläggande värderingar", kommenterade i dag inrikesministern i Tjeckien, det land som är ordförande i EU:s råd under innevarande termin.


Vít Rakusan tillade att "dagens beslut är en direkt konsekvens av Rysslands agerande" och ytterligare ett bevis på det europeiska blockets "orubbliga engagemang" för Ukraina och dess folk.


Beslutet att upphäva viseringsavtalet med Ryssland fattades av de 27 ländernas diplomatiska ledare vid deras politiska möte i Prag i slutet av augusti, ungefär sex månader efter det att invasionen av Ukraina inleddes den 24 februari, och Portugal ansåg att åtgärden var "balanserad".


"Det finns ingen anledning för oss att ha en mekanism för viseringslättnader i förhållande till Ryssland som vi inte har med så många andra länder i världen, och därför kommer vi att avsluta avtalet om viseringslättnader", sade minister João Gomes Cravinho vid tillfället, och tillade att "detta kommer att leda till en mycket högre grad av efterfrågan, och därför ett tätare såll i verifieringen av dokumentationen för dem som reser till EU".


Enligt uppgifter från kommissionen hade omkring 963 000 ryssar den 1 september i år giltiga viseringar för Schengenområdet.


Beslutet ska offentliggöras i den officiella tidningen i dag, varvid beslutet kommer att gälla från och med måndagen den 12 september.


I ett uttalande sade rådet att Europeiska kommissionen snart bör lägga fram "ytterligare riktlinjer för att se till att detta upphävande inte får en negativ inverkan på vissa personer som reser till EU i viktiga syften, t.ex. journalister och företrädare för det civila samhället".