Portugal upplever helt enkelt fastighetstrender som nyligen observerats i Storbritannien, och långivarna är angelägna om att dra nytta av dem.

Det mest påtagliga är det strukturella underutbudet av nybyggda bostadsfastigheter. JLL rapporterar att under den senaste tioårsperioden har bostadsbeståndet endast ökat med 1,9 %. Detta är lågt, till och med enligt Storbritanniens egna dåliga standarder, som konsekvent misslyckas med att uppfylla sina egna byggmål. Följdeffekten är fortsatt höga priser för lokalbefolkningen och en önskvärd form av säkerhet för banklån.

I Portugal, liksom i Storbritannien, är befolkningen traditionellt van vid att äga sin bostad. De höga priserna och den begränsade tillgången till hypotekslån - som kommer att låta mycket bekant för Storbritanniens "generation rent" - har dock i allt högre grad inneburit att unga människor bor i hyresbostäder under en längre tid av sitt liv. Medan fastighetspriserna fortsätter att öka snabbare än de lokala löneökningarna kommer behovet av nya hyresbostäder att fortsätta.

De största förmånstagarna har varit lokala och internationella byggherrar som kan tillhandahålla bostäder, vanligtvis enfamiljslägenheter snarare än flerbostadshus, till lokalbefolkningen. Savills uppskattar att det finns 10 000 BTR-lägenheter bara i Lissabon och räknar med att trenden kommer att fortsätta. Brittiska långivare, som nu är helt och hållet insatta i BTR-konceptet efter att ha sett en ihållande tillväxt i Storbritannien, och som har tillgång till globala finansieringslinjer, är angelägna om att stödja.

Inom de "alternativa" sektorerna rapporterar JLL att det finns ett underutbud på omkring 20 000 studentbäddar i de större universitetsstäderna. 17 000 ytterligare äldreboenden i hela landet och en industri- och logistiksektor som behöver en betydande ompositionering för att möta den ökande efterfrågan på e-handel och förändrade konsumentmönster. För Londonbaserade långivare låter allt detta som de kommentarer som riktades mot Englands stadskärnor för fem år sedan i början av en långvarig tillväxtperiod.

Samtidigt fortsätter Portugal att se ut som en säkrare ekonomisk satsning än stora delar av resten av Europa.

Portugal importerade redan mindre än 5 procent av sitt bränsle från Ryssland före kriget i Ukraina och har etablerat förbindelser med energiproducenter i Nord- och Västafrika. Nu ser Portugal ut att kunna dra ytterligare nytta av energiförstörningen eftersom EU överväger att bygga en stor LNG-terminal vid landets kust.

Dessutom fortsätter Portugals system med gyllene visum att attrahera kontinentens rika och entreprenörskapsklass, som stöds av en växande pool av inhemska talanger som tar examen från universiteten i Lissabon och Porto. Medan resten av kontinenten står inför en recession kan Portugal ha goda förutsättningar att växa igen, efter en imponerande BNP-tillväxt på 5 % år 2021 och ytterligare 6 % som IMF förutspår för 2022.Den starka lokala ekonomin återspeglas i den 204-procentiga ökningen av antalet kontor i Lissabon under 2022, som rapporteras av Cushman Wakefield.

Detta innebär att möjligheterna för de portugisiska fastighetsaktörerna inte bara understöds av en sund ekonomi och strukturell efterfrågan, utan att de också är en historia som de brittiska bankerna känner till. Medan avkastningen på brittiska tillgångar inom logistik-, industri- och studentsektorerna tycks vara på väg att nå botten, finns det stora möjligheter för dem att komprimeras i Portugal, vilket ger långivarna mer optimism på medellång till lång sikt.

Som fastighetskapitalrådgivare, LEXI Finance har tillgång till Europas mycket varierande utbud av finansieringsalternativ. Aldrig tidigare har vi sett Storbritanniens långivare mer aktivt söka möjligheter i Portugal. Om de portugisiska fastighetsaktörerna tittar mot London, så tittar hjärtat av den europeiska finansvärlden tillbaka.