Statistiska uppgifter har publicerats i en panel från 2021 om statliga stödåtgärder som antagits i Europeiska unionen för att minska de ekonomiska konsekvenserna av pandemin. Enligt studien motsvarade beloppet 72,9 procent av det totala offentliga stödet det året, vilket var över det europeiska genomsnittet på 59,3 procent.

Enligt rapporten tillhandahöll alla EU-länder, inklusive Storbritannien trots Brexit, 384,33 miljarder euro för att stödja samhället under pandemin 2020, varav 227,97 miljarder euro användes för att stödja företag.