Sundar Pichai, vd för Google och Alphabet, har avslöjat att han vill göra sökjätten 20 procent effektivare. Detta mål kan innebära att han måste skära ner på personalstyrkan.

"Vi vill se till, som företag, att när du har färre resurser än tidigare, att du prioriterar alla rätt saker att arbeta med och att dina anställda är riktigt produktiva, att de verkligen kan påverka de saker de arbetar med, så det är det vi lägger vår tid på", tillade Googles vd och försäkrade att han är medveten om att makroekonomiska faktorer ligger utanför företagets räckhåll.

"Ju mer vi försöker förstå makroekonomin, desto mer osäkra känner vi oss. Makroekonomiska resultat är korrelerade med reklamutgifter, konsumentutgifter och så vidare", delade Pichai med sig av under sitt tal på Code Conference i Los Angeles, tillsammans med några detaljer om de åtgärder han tänker vidta för att göra Google mer effektivt inför den ekonomiska osäkerheten och den breda avmattningen i reklaminvesteringar som Google till stor del drar nytta av, säger SAPO.