Enligt de uppgifter som nu finns tillgängliga har 18 av 27 EU-länder uppnått rekordhög solelproduktion i sommar, däribland Nederländerna, Tyskland och Spanien. Frankrike ligger dock fortfarande under det europeiska genomsnittet, där endast 7,7 % av landets el kommer från solenergi.

Utan denna solenergiproduktion skulle EU behöva köpa ytterligare 20 miljarder m3 gas, beräknade analytiker, vilket skulle innebära en räkning på 29 miljarder euro till det dagliga gaspriset mellan maj och augusti.